مبادله آموزش زبان با آموزش کامپیوتر

درخواست
نیاز به آموزش زبان انگلیسی به صورت مقدماتی برای مکالمه روزمره و تقویت شنیداری دارم.
پیشنهاد
میتونم آموزش کامپیوتر و اینترنت رو به صورت مقدماتی و حرفه ای به کسی که میتونه کمکم کنه یاد بدم.
شماره تماس
email
[email protected]
شهر
تهران